Sermon
Sermon
Mempersiapkan Umat yang Layak
Sermon
AYIN CHET (5778) Permulaan yang Baru
Sermon
Melakukan Kehendak Tuhan pada Zaman ini
Sermon
Tanda Tanda Kedatangan Tuhan - May 2017
Sermon
See more